Vêtements Solidaires, creació d'una ONG

Vêtements Solidaires, creació d'una ONG

Autor: David Aliagas Cochs
Centre: PUIGCERVER
Premi: 1r premi

Per començar, l’objectiu principal del treball era crear una ONG per enviar roba a Guinea. Així doncs, aquest treball està basat en una contundent part pràctica compaginada amb un marc teòric format per l’anàlisi d’alguns països, la història de les ONG o els efectes de la globalització...
Per crear l’ONG, vaig haver d’inscriure-la a les institucions. També es va crear una pàgina web i es va donar a conèixer a les xarxes socials, a part de les entrevistes en els diaris. Durant el treball també s’explica com vaig contactar amb diferents possibles orfenats destinataris, empreses de logística o institucions de finançament, fins a acabar col·laborant amb Aldeas Infantiles per enviar la roba recaptada a la campanya a Guinea Equatorial.
Com a conclusions, a part de la teoria, he après a contactar amb persones i institucions sense donar-me per vençut i sobretot m’he enriquit humilment.