El món de la fotografia i la seva evolució

El món de la fotografia i la seva evolució

Autor: Bruna Salau Grau
Centre: ESCORIAL
Premi: Premi ex aequo

El treball, amb la Introducció i les Conclusions realitzades en francès (l’autora cursa 2n de batxibac) té com a objectius realitzar una història de la fotografia a partir dels canvis tècnics i artístics; comparar-la amb el context històric i d’avaluar-ne les afectacions; analitzar l’estètica de les obres representatives de cada corrent artístic del SXX, i realitzar un procés fotogràfic per tal que la fotografia sigui representació de la societat actual unint tècniques antigues amb les més actuals.
Els resultats i les conclusions són la identificació dels moments més significatius de la història de la fotografia, la confirmació que la fotografia es veu afectada pel seu context històric i la optimització d’un procés híbrid i obtenció d’una fotografia final revelada amb la tècnica de la cianotípia a partir d’un negatiu digital.