L'Alzheimer

L'Alzheimer

Autor: Mar Cortés Llanas
Centre: INST.CAP NORFEU
Premi: Premi ex aequo

Un cop enfocat l'Alzheimer com a tema de recerca, m'he proposat els següents objectius: conèixer l'Alzheimer en profunditat, dins les meves possibilitats; informar-me en l'àmbit teòric o a través d'experiències sobre la relació que pot establir un malalt d'Alzheimer amb la música i comprovar en l'àmbit empíric quina és aquesta relació, a través del contacte directe amb malalts i la realització d'activitats musicals.

I m'he formulat la següent hipòtesi: "Potser les activitats musicals augmenten l'estat d'ànim i activen les capacitats d'interacció i comunicació social i de memòria en els malalts d'Alzheimer".

Per realitzar el treball teòric m'he basat en llibres, fonts d'informació en línia especialitzades i entrevistes a professionals en l'àmbit de les ciències de la salut i l'educació musical.

He realitzat el treball de camp partint del mètode científic. La concreció del disseny experimental contempla la definició, el control i la mesura de diferents variables: l'estat d'ànim, la interacció i comunicació social i les capacitats cognitives.
La recollida de les dades obtingudes amb el treball amb persones malaltes d'Alzheimer l'he realitzat a través de diferents instruments de mesura, alguns d'ells dissenyats per mi mateixa, i la realització d'activitats musicals individuals i grupals. Finalment, l'anàlisi dels resultats i l'elaboració de les conclusions m'han permès assolir els meus objectius i comprovar que realment podem dir "Música per reviure" d'aquest treball.