Estudi de les poblacions de Phytolacca americana. Abundància, extensió i evolució en el municipi d’Arbúcies

Estudi de les poblacions de Phytolacca americana. Abundància, extensió i evolució en el municipi d’Arbúcies

Autor: Anna Canals Moré
Centre: INST.MONTSORIU
Premi: 2n Premi ex aequo

Una espècie invasora sempre s’associa a quelcom perjudicial i amenaçador, ja sigui per altres espècies, hàbitats o ecosistemes en general. És per això que en aquest treball s’ha estudiat l’espècie Phytolacca americana, pel que fa a la població d’Arbúcies, amb l’objectiu d’ajudar a eliminar-la, tot determinant-ne l’extensió i estudiant-ne el creixement i evolució de les seves poblacions. La hipòtesi a partir de la qual gira el treball és la següent: aquest arbust creixerà en hàbitats a prop de la riera o recs, ja que l’aigua és un factor limitant per les espècies vegetals, i per tant, en boscos de ribera és on hi haurà més abundància d’aquesta espècie.
Per dur a terme aquest estudi, en primer lloc, s’han establert una sèrie de rutes que envolten la zona urbana i periurbana d’Arbúcies i, a partir d’aquestes, s’han localitzat totes les poblacions de l’espècie i introduït les coordenades de cadascuna en un mapa. En segon lloc, s’han estudiat i analitzat diversos paràmetres poblacionals, que inclouen l’altura mitjana i el creixement dels individus, i també la superfície, la densitat, i el nombre d’inflorescències i d’infructescències de cada població trobada, realitzant tres sortides de camp distribuïdes en tres mesos. Per últim, també s’ha realitzat un estudi setmanal més detallat de l’evolució i creixement de les tres poblacions que es troben en els hàbitats i condicions ambientals més diferents. A partir de les dades recollides s’han elaborat mapes i gràfics de tots els paràmetres poblacionals estudiats. Mitjançant aquest treball s’han localitzat 47 poblacions per la zona estudiada, que ocupen un total de 1,1 ha. Així doncs, l’espècie s’ha estès desmesuradament per la població d’Arbúcies, però principalment ho ha fet en zones a prop de la riera o recs i sobretot en poblaments d’altres espècies exòtiques.