Les dones i la medicina a Catalunya els darrers 150 anys

Les dones i la medicina a Catalunya els darrers 150 anys

Autor: Paula Yin Carbonell Godayol
Centre: LA SALLE MANLLEU

Darrerament la invisibilització de la dona en el camp de la medicina és font de controvèrsia. L’objectiu principal d’aquest treball és determinar el paper que han tingut a la comunitat mèdica catalana en els darrers 150 anys i investigar què implica la feminització de l’àmbit. Al llarg del projecte es recuperen les pioneres que destaquen a Catalunya entre els segles XIX i XX, s’analitza l’evolució de la feminització dels estudis de medicina al territori català al llarg dels últims anys i es recolza la investigació amb cinc entrevistes a metgesses catalanes de diferents generacions i especialitats.
El percentatge de dones estudiant medicina a Catalunya ha augmentat radicalment els últims 50 anys. S’ha passat d’un 85% d’homes i un 15% de dones al 70% dones i el 30% d’homes aproximadament a les facultats de medicina catalanes. En definitiva, tot i que la feminització en els estudis de medicina ha estat molt rellevant en els darrers temps, els càrrecs de poder encara són en mans masculines.