FEMINAL 2.0 - La història del sufragisme en una revista

FEMINAL 2.0 - La història del sufragisme en una revista

Autor: Patrícia Nieto Zaplana
Centre: INST.MÀRIUS TORRES

Aquest TDR parteix de l’interès per aprendre què va ser el moviment sufragista i per què va néixer
en el moment històric que ho va fer.
Calia conèixer el paper de la dona en aquell moment i els fets polítics lligats a d’industrialització que van ser el motor del moviment.
El treball pretén respondre les preguntes següents: cóm és que va sorgir el moviment sufragista i per què va sorgir en el moment en què ho va fer.
Aquest treball m’ha servit per adonar-me que sufragisme i feminisme (amb el sentit ampli
que ho entenem avui dia) no sempre han anat junts, i ni tampoc ha estat un principi lligat en
exclusiva al pensament polític d’esquerres.
Cal també remarcar, i això el treball m’ho ha permès, constatar la valentia i fins i tot l’heroisme
d’algunes dones que malgrat les dificultats en que es van trobar han permès que avui dia tot i que
queda encara molt per fer i recorre, els drets de les dones , i sobretot la seva participació a la vida
pública, s’acosti a l’ideal d’igualtat entre home i dona al que tots hem d’aspirar.

La creació de la feminal 2.0 a partir de l’estudi de la revista original m’ha ajudat a fer un esforç de
precisió del contingut i a aprendre les dificultats a l’hora de fer la maquetació d’una revista.