ELS BENEFICIS DE LA DANSA EN INFANTS

ELS BENEFICIS DE LA DANSA EN INFANTS

Autor: PAULA AVIÑOA REDONDO
Centre: INST.MANUEL BLANCAFORT

A través del meu treball de recerca he volgut investigar sobre si la dansa és beneficiosa pels infants a través d’una àmplia recerca en diferents llibres, documents i webs com també a través del meu treball de camp. La meva part pràctica s’ha basat sobretot en les diferents sessions de dansa que he realitzat amb la classe de P4 de l’Escola Sant Lluís Gonçaga de La Garriga. En aquestes classes he valorat una sèrie d’ítems musicals i de comportament que m’han permès observar si hi ha hagut una evolució positiva en els alumnes o no.
La meva hipòtesi inicial suposava que la dansa és beneficiosa pels nens petits.
A les conclusions a les quals he arribat en finalitzar la meva investigació és que efectivament la dansa és beneficiosa pels infants. Aquest estudi demostra la importància de la dansa com a font d’energia i d’innombrables beneficis, entre els quals hi ha l’adquisició de la seguretat en un mateix, fonamental pel desenvolupament de l’infant.