De Tots Colors. La teoria del color aplicada a un curtmetratge de ficció

De Tots Colors. La teoria del color aplicada a un curtmetratge de ficció

Autor: Ferran Castells Ferrer
Centre: INST.MÀRIUS TORRES

De Tots Colors és el títol d’un curtmetratge de ficció que té com a base la teoria del color. És a partir d’aquesta teoria que s’han creat uns personatges que recreen una història de desavinences familiars. S’ha dut a terme una personificació dels colors primaris i secundaris partint d’una recerca teòrica, juntament amb les pròpies interpretacions, per poder crear una descripció física i psicològica i les relacions que sorgeixen entre ells.

OBJECTIUS
Realitzar un projecte més professional a nivell audiovisual, agafant com a punt de partida la pròpia trajectòria cinematogràfica.
Agafar un dels elements principals del llenguatge plàstic, que és el color, com a idea principal per crear una història de ficció.
Desenvolupar el projecte seguint el procés d’un producte audiovisual de ficció:
• Preproducció (idea, personatges, argument, estructura narrativa, escaleta, guió literari, guió tècnic i storyboard)
• Producció (diari de rodatge, col·locació de càmeres i il·luminació)
• Postproducció (edició i banda sonora original)
• Exhibició (disseny del cartell i preestrena)
• Anàlisi dels resultats

RESULTATS
El principal resultat del treball és la realització d’un curtmetratge de 12 minuts de durada en què, a través d’un història de relacions familiars, s’explica la teoria de color. També ha suposat la creació d’altres elements necessaris per a la realització de la pel·lícula, com la redacció del guió (literari i tècnic), el disseny i creació dels vestuaris, la construcció dels decorats i l’atrezzo, i l’organització dels mitjans tècnics (il·luminació, càmeres, muntatge).
Finalment, cal tenir en compte la direcció d’un equip de més vint persones, tenint en compte que calia la implicació d’actors i actrius, directora de vestuari, maquilladores i perruques, director de fotografia, càmera, assistents de so, escenògrafs, productors, músic, càtering i assistent de making of. En definitiva, tot un equip de treball que calia coordinar per tirar endavant aquest projecte.

CONCLUSIONS
Recuperant els objectius inicials que em vaig plantejar, podria arribar a dir que els he anat complint, ja que el curtmetratge De Tots Colors ha suposat per a mi un creixement “professional” (ja sé que encara no soc ben bé professional), com personal perquè m’he enfrontat a un projecte més gran, que parteix d’una base teòrica i, a més, he necessitat comptar amb un grup de persones que han estat imprescindibles per tirar-lo endavant. L’altre objectiu plantejat, fer del color el protagonista de la pel·lícula, no era fàcil perquè es podia caure en una història poc creïble o difícil de relacionar amb la base teòrica del color, per tant, calia que inventés una relació i uns diàlegs entre els personatges que fossin versemblants però que també s’acabessin relacionat amb els colors, la seva personalitat i les connexions entre els colors primaris i secundaris. Amb la creació de l’argument vaig passar de la teoria a la pràctica i em vaig adonar que la tasca creativa no pot deixar-se a la inspiració i a la improvisació. La realització d’un curtmetratge requereix una disciplina i tenir les idees clares per poder plasmar-les. Els diferents processos havien de funcionar com un engranatge i això m’ha donat una visió més global del procés creatiu i tècnic d’una producció audiovisual.