¿LA PUBLICIDAD DE INTERNET ESTÁ VULNERANDO LA PRIVACIDAD DE LAS PERSONAS?

¿LA PUBLICIDAD DE INTERNET ESTÁ VULNERANDO LA PRIVACIDAD DE LAS PERSONAS?

Autor: Agustín Renato Natali Osiniri
Centre: INST.RAMON MUNTANER

L'objectiu principal del treball és respondre al títol en forma de pregunta:"¿La publicidad de Internet está vulnerando la privacidad de las personas?".

Abarca temes relacionats amb la publicitat digital (tipus, avantatges...) així com també
profunditza en el Big Data i l'ús de la intel·ligència artificial. Finalment inclou un marc
jurídic sobre aquest tipus de publicitat.

A partir d'aquí, es basa la part pràctica. Juntament amb la part teòrica, el treball de camp respon els diferents objectius plantejats que tracta específicament cada format publicitari. Això es fa mitjançant una avaluació dels diferents tipus de publicitat digital. Seguidament s'avalua el que s'ha investigat i juntament amb una reflexió personal, es conclou que la publicitat digital ens vulnera la privacitat.