LA IMPORTÀNCIA DE SER-HI A TEMPS. EL CÀNCER DE MAMA

LA IMPORTÀNCIA DE SER-HI A TEMPS. EL CÀNCER DE MAMA

Autor: Carla Lanbao Picart Martin
Centre: COL.LEGI CLARET - BARCELONA

Quan es parla sobre el càncer de mama es tendeix a generalitzar la malaltia. Això és provocat per la manca de coneixement que hi ha sobre el tema, fet que provoca que sorgeixin pensaments fruit del desconeixement. És per això, doncs, que cal estar ben informat per saber de què és tracta el càncer de mama. El treball ha estat basat en la hipòtesi següent: no totes les dones diagnosticades amb càncer de mama perdran un o ambdós mames.
En aquest treball, he realitzat una recerca de les causes, símptomes, conseqüències, tractaments de la malaltia, etc. He basat la part del treball de camp des dos punts de vista: els laboratoris, on he pogut observar el treball realitzat en les Unitats d'Anatomia Patològica per entendre a malaltia des d'un punt més biològic i dels grups d’autoajuda, en aquest cas, el Grup Àgata.
Després d’haver observat i parlat amb diversos professionals, la conclusió és que el diagnòstic del càncer de mama no implica, en la majoria dels casos, l’amputació d’un o dels dos pits sencers. A més a més, he après que la detecció precoç és clau per l’evolució de la malaltia, i que quan abans es comenci a tractar, més probabilitats de vida hi ha.