Agatha Christie's detectives: a comparative study between Miss Marple and Hercule Poirot

Agatha Christie's detectives: a comparative study between Miss Marple and Hercule Poirot

Autor: Mar Oller Sigró
Centre: INST.JAUME HUGUET

En aquest treball s’estudien els dos personatges més importants de les novel·les detectivesques de l’Agatha Christie: la Miss Marple i l’Hercule Poirot. El focus d’atenció del treball recau en el personatge de la Jane Marple, tant pel seu punt de vista femení que s’oposa al Poirot, qui representa el detectiu més famós de Christie; com per intentar determinar les característiques de la Marple que s’han vist afectades pel fet que l’autora dels llibres fos una dona, sobretot en el context social en què vivia, marcat per una forta tradició literària de protagonistes masculins com a detectius principals. Per tal d’aconseguir-ho, es comparen tres llibres de cada personatge i se n’analitza la seva evolució. Per això, el treball comparatiu es divideix en diferents aspectes a tenir en compte de cada novel·la: descripcions, interaccions, llenguatge usat, mètodes d’investigació que utilitzen i curiositats. Després d’aquesta comparació, s’ha observat que el context i la pròpia vida de l’autora han influenciat els detectius, així com s’han relacionat diferents trets que s’identifiquen amb l’arquetip que representen. El treball posa un gran èmfasis en la transcendència que aquests dos personatges han tingut per l’actualitat.