Producció d'un projecte teatral: de la dramatúrgia a la producció

Producció d'un projecte teatral: de la dramatúrgia a la producció

Autor: Àlex Castro Pizarro
Centre: INST.SANTIAGO SOBREQUÉS VIDAL

Producció d’un projecte teatral: de la dramatúrgia a la producció és un treball de recerca emminentment pràctic l’objectiu principal del qual fou el de fer una obra de teatre, que es titulà defintivament A(MOR)T, passant per totes les tasques que això implica: des de la dramatúrgia i el que engloba tot el procés de creació fins a la producció, que inclou la promoció del projecte (elaboració de material de difusió contacte amb mitjans), la recerca d’un espai d’assaig i de representació, la gestió dels recursos, el balanç posterior, etc. El veritable repte era el de comprovar si un jove de setze anys, amb uns recursos limitats, podia tirar endavant una producció d’aquestes característiques. El resultat, que és de fet l’espectacle en si, demostra que sí. El treball, a més a més, permet extreure algunes conclusions sobre nous formats teatrals (teatre fora del teatre, teatre 360°) en relació al públic i, donat el tema central de l’obra, l’eutanàsia, permet fer una reflexió sobre la mort en el nostre entorn proper.