AparCar: Aplicació per a la zona vermella de Cardedeu

AparCar: Aplicació per a la zona vermella de Cardedeu

Autor: Martí Alonso Garcia
Centre: INST.ARQUITECTE M.RASPALL
Premi: Primer Premi Ex-Aequos

AparCar és una aplicació mòbil per estacionar a la Zona Vermella del municipi de Cardedeu. També ofereix la possibilitat d’ampliar el temps d’estacionament amb recompenses de comerços locals. L’objectiu d’aquest treball és identificar i dissenyar totes les parts d’una aplicació Android orientada al públic, en aquest cas, l’aplicació dels usuaris, l’aplicació per als revisors, l’aplicació per als comerços i un servidor amb una base de dades. També s’han d'implementar tots els sistemes tecnològics necessaris perquè les aplicacions siguin robustes i segures. Per un costat, el resultat d'aquest treball és un sistema amb una aplicació mòbil per estacionar a la zona vermella de Cardedeu completament funcional i amb molt de futur. Per l’altre, estan tots els coneixements adquirits sobre les tecnologies necessàries per a la creació d’un sistema
llest per ser utilitzat en condicions reals.