Yostega Fest

Yostega Fest

Autor: Núria Peracaula Dorca
Centre: INST.LA GARROTXA
Document: yostega_fest.pdf

Actualment hi ha molts joves artistes emergents amb molt material de qualitat preparat per ensenyar a el món, però no tenen els recursos ni les oportunitats necessàries per fer-ho. Això passa perquè pel fet de ser joves i no ser artistes consolidats no se'ls dóna tanta importància. A causa d’això, molts d'ells no tenen per on començar.
¿Però és possible crear un festival que serveixi de plataforma per donar a conèixer a aquests joves? Els objectius d'aquest treball es desenvolupen a partir d'aquesta pregunta i són: estudiar els passos a seguir per realitzar un festival; investigar les gestions administratives i econòmiques necessàries i esbrinar si és viable realitzar un festival com el que proposo sense ajuda econòmica pública i sense patrocinadors privats.
Per realitzar aquesta investigació he dividit el treball en dues parts. A la primera analitzo quatre festivals d'Olot. En la segona, creo el festival proposat de la forma més real possible utilitzant els coneixements adquirits a la primera part i consultant amb experts.
Un cop fet el treball arribo a les conclusions següents: a la Garrotxa hi ha joves artistes que poden presentar propostes molt interessants i un públic receptor a les propostes culturals. Les gestions administratives requerides per a l'organització de Yostega Fest són complexes, però factibles de realitzar. Així que, sí, és possible crear un festival com el que proposo. Tot i això, està clar que sense ajuda pública no és viable.