Acne: un problema global

Acne: un problema global

Autor: Genís Ribes Serrano , Mariona Escoda Borràs
Centre: INST.FLIX
Premi: 2n Premi Ex-Aequo
Document: tdr_justin.pdf

L'acne (acne vulgaris) és la malaltia inflamatòria de la pell més comú en el món; és a causa de la producció excessiva de sèu, que aprofiten certs bacteris per infectar els fol·licles pilosos produint les pústules. En aquest treball expliquem que hi ha diversos tipus d'acne de diferent severitat, i la seva solució: per combatre l'acne hi ha múltiples tractaments per ajudar a controlar i finalment curar-lo. Estudiem la pell, els bacteris que el produeixen, els antibiòtics que s'utilitzen, vam realitzar diversos experiments o pràctiques de laboratori on observem la sensibilitat de certs bacteris davant els diferents antibiòtics i desmitifiquem falses creences com que certs aliments causen l'acne.

Els objectius que perseguim amb aquest treball són:

Conèixer l'estructura i composició de la pell

Estudiar les causes de l’acne

Investigar els factors que agreugen o milloren la malaltia

Desenvolupar fórmules magistrals pel tractament de la malaltia

Aprendre a sembrar i aÏllar correctament per realitzar un antibiograma

Descriure els microorganismes que habiten a la pell

Comprovar l’eficàcia dels antibiòtics per tractar l’acne

Comprovar si els tractaments que porten la isotretinoïna són els més efectius

Per assolir aquestos objectius acudim a fonts fiables, articles científics i experts en la matèria.Estudiem l’estructura i composició de la pell, quins bacteris habiten a la pell, quines tècniques s’utilitzen en microbiologia, com es realitza un conreu microbià, antibiogrames realitzats en col·laboració amb el CESAC, entrevistes a dermatòlegs, enquesta a la població sobre els coneixements sobre l’acne i com extreure conclusions de totes les dades obtingudes.

Arribem a les conclusions que l’acne afecta a una gran proporció de població adolescent, independentment del seu gènere, nivell econòmic. L’estil de vida (consum excessiu de greixos) sí que té un efecte sobre la malaltia, ja que el Cutibacterium acnes com l’Staphyloccocus epidermis que són els bacteris implicats en la infecció s’alimenten del seu en excés. Aquestos bacteris han desenvolupat resistència sobre alguns antibiòtics d'ús comú (eritromicina, trimetoprim) per la qual cosa resulta molt efectiu el tractament en antibiòtics combinats i la isotretinoïna.

Tenir tot aquest coneixement és important a la hora de enfrontar-se a la malaltia, però de totes formes el que realment he après és que la millor medicina és aquella que pot prevenir la malaltia.