EL SECRET DE LA MEDICINA ONCOLÒGICA AMAGAT EN EL NANOMÓN

EL SECRET DE LA MEDICINA ONCOLÒGICA AMAGAT EN EL NANOMÓN

Autor: Àlex Pachón Rivas
Centre: INST.CARLES RAHOLA I LLORENS
Premi: 2n Premi
Document: tdr.pdf

Amb l'interès pel camp emergent de la nanotecnologia, el meu treball de recerca té com a principal objectiu descobrir el secret que amaga la nanomedicina oncològica estudiant el comportament d'uns nanorobots dissenyats per atacar a cèl·lules canceroses humanes.
Paral·lelament a l'entrevista que vaig fer al doctor oncòleg Jordi Rubió per conèixer amb profunditat una malaltia genètica tan important com el càncer, em vaig posar en contacte amb l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya, i allà vaig poder fabricar aquestes partícules esfèriques de mida nanomètrica. Allà, també vaig poder estudiar a més a més com s'internalitzaven les partícules en cèl·lules canceroses RT4 segons la presència o absència d'anticossos en la nanopartícula i/o urea en el medi.
Després d'observar les diferents mostres, els resultats obtinguts mostraven com les nanopartícules amb anticossos i urea s'internalitzaven molt clarament (i més que la resta de casos) a les cèl·lules tumorals, concloent així que la presència dels dos factors és la més apta per a la internalització.