Noms de dones als carrers de Girona

Noms de dones als carrers de Girona

Autor: Mariona Barceló Borés , Nàdia Girona Armengol
Centre: MARISTES GIRONA
Premi: 1r Premi

Al llarg de la història moltes dones han tingut un paper rellevant per la societat que ha estat omès o limitat pel sol fet de ser dones. Aquest va ser un dels motius pel qual els noms de dones als carrers de Girona van ser escollits com a tema del Treball de Recerca. L’objectiu principal era descobrir quines dones donaven nom a un vial públic de la ciutat i quins havien estat els seus mèrits. Es va analitzar el llistat de carrers i es van estudiar les dones que hi apareixien, a partir d’articles a Internet i de premsa històrica digitalitzada i en paper. Un cop duta a terme la tasca de recerca, es va recollir tota la informació obtinguda en una pàgina web i un tríptic, com a productes finals del projecte. Als dos se’ls va donar un enfocament no només històric i cultural sinó turístic i per això es van crear en quatre idiomes: català, castellà, anglès i francès. Ha estat un projecte enriquidor, didàctic i molt interessant i el treball escrit ho reflecteix.