Una webdoc sobre el patriarcat en l'esport dels adolescents

Una webdoc sobre el patriarcat en l'esport dels adolescents

Autor: MARTA PUIMEDON ESTEVE
Centre: INST.EUGENI D'ORS

Avui dia, vivim en una societat on el patriarcat influeix en molts àmbits diferents. Un dels àmbits on més influeix és el món de l'esport. Com podem veure cada dia, els esports masculins reben molta més atenció, popularització, rodatge, reconeixement ... En tots els mitjans només es parla d'equips masculins, no es fa publicitat dels equips femenins ni dels esports considerats com femenins per a la societat. En el món de l'esport professional està molt clar que el patriarcat influeix molt, com podem veure en la diferència salarial, per exemple. Però la veritable pregunta aquí és: "El patriarcat només influeix en l'esport professional? O influeix també en la vida quotidiana dels adolescents esportistes?
,En aquest treball d'investigació, crearem un documental interactiu, o també dit, un webdoc. mitjançant el qual descobrirem com se senten les diferents adolescents quan practiquen l'esport que els agrada. Diferents jugadors/es de bàsquet, futbol i gimnàstica rítmica ens parlaran sobre la seva experiència en el món de l'esport, com viuen l'esport dia a dia i com creuen que ha canviat durant aquests últims anys. Aquestes adolescents esportistes també ens explicaran com creuen que influeix el patriarcat en el món de l'esport, on podem veure més aquest comportament patriarcal i la seva opinió al respecte. Finalment, cadascuna d'aquestes adolescents ens explicarà com creu que podem ajudar a canviar aquesta situació i el seu punt de vista de quin seria el món ideal en l'àrea esportiva, sense injustícies ni discriminacions cap a les dones o altres col·lectius minoritaris.
L'objectiu d'aquest webdoc és retratar com se senten els adolescents davant tota aquesta situació. El gènere de webdoc és el millor per a expressar aquesta influència perquè els espectadors poden decidir el que volen veure, poden triar les entrevistes que volen veure, l'ordre i tot. També es va triar el gènere webdoc perquè és l'evolució natural de l'impacte de les noves tecnologies en el gènere documental. Per tant, és innovador i més entretingut que un documental normal.
Llavors, un webdoc serà capaç de representar com les adolescents esportistes viuen tota aquesta influència patriarcal en la seva societat? Són viables les propostes de les adolescents entrevistades per canviar la societat? Podem canviar tot amb un moviment ràpid i radical? O la dona haurà de patir molts anys més de repressió?
Així doncs, es pot expressar com influència el patriarcat en el món de l’esport adolescent a través d’una webdoc?
Després de tot el procés de realització, tot el rodatge de les entrevistes, l’edició dels vídeos i la creació de la webdoc, vam arribar al resultat final, una web que intentava expressar aquest tema al màxim. El seu objectiu era que els espectadors poguessin empatitzar amb les adolescents entrevistades i entendre com viuen aquesta influència del patriarcat en l’esport en el seu dia a dia.
Per saber si aquesta webdoc realment ajudava a tenir més coneixement sobre el patriarcat, es va dur a terme una enquesta els resultats de la qual van ser positius, així doncs, podem afirmar que aquesta webdoc pot ser una manera de poder entendre la situació en la que es troben la majoria de les joves esportistes d’avui en dia.
L’estudi del nou gènere mediàtic del webdoc ha estat tota una descoberta i un aprenentatge que, per una banda, m’ha fet descobrir com ha evolucionat el documental clàssic quan ha rebut l’impacte de les noves tecnologies i com ha fet millorar la possibilitat de tenir un espectador més actiu i més ben informat.

El que proposaven totes les adolescents entrevistades era canviar aquesta societat, fer el possible per fer un canvi i arribar a una igualtat, a una societat lliure de prejudicis on l’esport no tingui gènere i on cada persona pugui ser lliure de fer el que li agrada. Una altra proposta molt comuna entre les joves entrevistades és organitzar els esports en equips mixtes per tal de trencar amb els estereotips que condemnen a un esport a pertànyer a un gènere o a un altre, així doncs, la gent veuria que qualsevol persona és capaç de dur a terme qualsevol esport si realment li agrada i hi té passió i ganes.
En el vídeo de conclusió final de la webdoc s’exposa una idea de fer un canvi ràpid, ja que no és just haver de fer passar a les dones per 50 anys més de repressió abans de que puguin ser totalment lliures en el món de l’esport.
Com a conclusió final, afegiria que el propòsit del treball s’ha aconseguit, que era crear una webdoc que mostres la societat actual en la que vivim pel que fa al patriarcat i com aquest segueix sent un factor important que impossibilita la veritable igualtat entre dones i homes .