La mecànica de la fotografia

La mecànica de la fotografia

Autor: Eloi Carol Pratdesaba
Centre: INST.TONA

Avui dia, la fotografia és un dels elements de la vida quotidiana de qualsevol persona. La majoria de la gent utilitza la fotografia diàriament però no sap com funciona una càmera fotogràfica, ni l'evolució que hi ha hagut a l'art de la fotografia.
L'objectiu d'aquest treball és determinar les diferències entre els tipus de càmeres actuals i les antigues i entendre el complex funcionament dels diferents tipus de càmeres que coneixem.
Per dur a terme aquest treball, he buscat informació sobre la història de la fotografia, els mecanismes de les càmeres, el procés de revelat i la geometria de la llum. També he creat una càmera estenopeica amb una caixa de cartró i he escollit dues càmeres més, la digital i l'analògica per poder realitzar diferents fotografies i comparar-les entre elles. En aquest treball, també es pot veure el procés de construcció de la càmera estenopeica, el procés de revelat en un laboratori fotogràfic i es comparen les diferents fotografies fetes amb diferents càmeres, trobant les diferències i similituds, i també els avantatges i desavantatges.