Intervenció psicooncològica en els pacients oncohematològics

Intervenció psicooncològica en els pacients oncohematològics

Autor: Berta Sierra Belmonte
Centre: INST. PERE RIBOT

El càncer segueix constituint una de les principals causes de morbimortalitat del món. El 2020, es van diagnosticar a Espanya 277. 394 casos nous.
El malestar emocional d'un pacient diagnosticat de càncer o d'un familiar és habitual en aquests casos. Hi ha pacients que consideren disposar dels recursos necessaris per afrontar aquesta situació mentre que altres acaben sent diagnosticats d'ansietat o depressió. La psicologia aplicada a l'oncologia és una disciplina relativament jove i actualment en desenvolupament. Molts pacients oncològics ignoren que hi ha un camp de coneixement en l'àmbit de la psicologia centrat en ells, el que suposa que en moltes ocasions els seus serveis siguin infrautilitzats.
L'objectiu d'aquest treball és conèixer la valoració que els facultatius oncohematològics fan sobre aquest camp, i el benefici que creuen que aporta al pacient. A partir d'aquest plantejament, he buscat informació sobre els diferents tipus de càncer, respostes psicològiques dels pacients durant tot el desenvolupament de la malaltia, com afecta la vida de pacients i familiars, etapa de dol i tipus de teràpies. Tenint en compte aquest marc teòric, he realitzat entrevistes a professionals de la psicooncologia i un qüestionari als facultatius dels serveis d'oncologia mèdica i hematologia clínica de l'Institut Català d'Oncologia-Hospitals Germans Trias i Pujol de Badalona.
Basant-me en els resultats obtinguts de l'anàlisi estadística amb una opinió majoritària dels facultatius enquestats a favor (76%), podem afirmar la importància i impacte positiu de la intervenció psicooncològica en el tractament dels pacients oncohematològics.