Càncer, un enemic freqüent

Títol: Càncer, un enemic freqüent
Autor: Jiwei Chen
Centre: INST.LA GARROTXA
Premi: 1r ex-aequo
Document: No hi ha fitxer associat
Aquesta recerca ha tingut l’objectiu de determinar la freqüència de càncer en dues poblacions, una de les persones que viuen a Catalunya i una altra de persones xineses. S’ha dut a terme a partir de l’anàlisi d’arbres genealógics realitzats gràcies a una entrevista feta a un dels membres de la família. Cada arbre té indicats els individus que pateixen o han patit càncer.
L’elaboració estadística ha permés comparar les dues poblacions i valorar la similitud d’aquestes dades amb les que es poden obtenir d’estadístiques oficials.
El fet de diposar de molts arbres genealògics ha permés estudiar l’evolució del nombre de fills per família i comparar les diferències entre Catalunya i Xina