El Càncer de mama

Títol: El Càncer de mama
Autor: Cristina Aguilar Riera
Centre: LA SALLE MANLLEU
Premi: 1er ex aequo
El treball és un estudi en profunditat de les característiques, causes, desenvolupament, diagnosi i tractament del càncer de mama. Té per objectiu aprofundir essencialment en el tema de la detecció precoç i la tècnica del gangli sentinella. Per portar a terme aquests objectius s’ha centrat en l’estudi del Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama d’Osona. Per tant, s’ha entrat en contacte amb diversos professionals del Consorci Hospitalari de Vic. Després de realitzar la investigació, es pot afirmar que Osona té un percentatge alt de càncer de mama perquè la taxa de detecció de neoplàsies per 1.000 dones cribrades està molt per sobre del percentatge recomanat per la Guia Europea. En el PDPCM d’Osona en la quarta ronda, el percentatge ha estat d’un 6% en el cribratge inicial i d’un 3,7% en el cribratge successiu per cada 1.000 dones i la GE recomana que en el primer sigui superior al 4,6% i en el segon sigui superior al 2,3%.