Estudi del coneixement dels mètodes preventius del càncer de coll d'úter

Títol: Estudi del coneixement dels mètodes preventius del càncer de coll d'úter
Autor: Estel Castany
Centre: SANT MIQUEL DELS SANTS
Premi: 1er ex aequo
L’objectiu principal d’aquest treball es centra en la recerca del grau de coneixement dels mètodes preventius del càncer de coll d’úter, en una mostra de la població femenina d’Osona. S’han considerat mètodes preventius, el coneixement dels temes vinculats al càncer de coll d’úter (què és, quina és la causa, factors de risc, etc), la vacunació i el cribatge. Respecte els resultats i conclusions, destaca la important desconeixença dels temes vinculats al càncer de coll d’úter, en tots els rangs d’edats, l’edat on es comencen a trobar casos de joves amb relacions sexuals és als quinze anys i una clara manca de cribatge per part d’adolescents.