Un camp de batalla en el cervell: El glioblastoma multiforme

Títol: Un camp de batalla en el cervell: El glioblastoma multiforme
Autor: Anna Salamero Boix
Centre: INST.CANIGÓ
Premi: primer ex.a
UN CAMP DE BATALLA EN EL CERVELL:
EL GLIOBLASTOMA MULTIFORME
RESUM
Objectius: Entendre els mecanismes bioquímics i moleculars implicats en el glioblastoma multiforme (GBM) i analitzar la incidència dels tumors cerebrals primaris a Lleida.
Resultats: Els experiments mostren que el glioblastoma multiforme no presenta fragmentació nuclear davant un tractament amb estaurosporina però aquesta droga n’indueix la mort cel·lular, i que l’ADN del GBM presenta una baixa degradació després d’un tractament amb STP. El GBM afecta principalment els homes de més de 40 anys.
Conclusions: El GBM no presenta el sistema adequat de mort per apoptosi. Com que aquest tumor és gairebé sempre resistent a les teràpies anticancerígenes actuals, no presenta un pronòstic favorable.