Una lluita vital

Títol: Una lluita vital
Autor: Ariadna Passarrius Pedrosa
Centre: INST.LA BISBAL
Premi: primer ex.a.
A partir d'haver patit una leucèmia vaig proposar-me varis objectius:
-Aprendre a interpretar les dades de les anàlisis.
- Saber els processos seguits per les mostres de sang per a determinar que contenen leucèmia.
- Aprendre a distingir les cèl·lules sanes de les patològiques.
- Saber com viuen els hematòlegs la malaltia.
- Escriure la meva vivència per tenir una visió més real del que pot significar la paraula leucèmia.
He pogut concloure que els valors més importants en les anàlisis són les plaquetes, els eritròcits i els leucòcits; que el procés per determinar la leucèmia és llarg i meticulós; que les cèl·lules es poden presentar de moltes maneres; finalment dir que els hematòlegs abans que res són persones.