La inclusió dels alumnes amb ceguesa a les escoles ordinàries

Títol: La inclusió dels alumnes amb ceguesa a les escoles ordinàries
Autor: Alba Juanola Verdaguer
Centre: INST.VALLVERA
Premi: segon ex.a.
La inclusió d’un alumne amb ceguesa a les escoles ordinàries genera un seguit de sentiments i un munt d’interrogants al professorat i, especialment, al tutor o tutora d’aquest alumne. Sentiments de por, inseguretat, angoixa o il•lusió davant el repte, obren pas als dubtes sobre com donar una resposta educativa de qualitat a les necessitats peculiars d’aquests alumnes. I d’això tracta precisament el meu treball de recerca: La inclusió dels alumnes amb ceguesa a les escoles ordinàries.

Els meus objectius eren diversos. D’entrada, pretenia tenir l’oportunitat de conèixer i entrevistar diferents especialistes directament relacionats amb el tema, ja que en un futur m’interessaria estudiar les deficiències visuals. En segon lloc, volia experimentar com treballen els alumnes amb ceguesa en les diferents àrees curriculars i com han d’actuar els mestres al respecte i, finalment, m’interessava saber quins són els sentiments i preocupacions dels pares, en el moment del diagnòstic, en l’inici de l’escolarització i al llarg de la vida del seu fill.

Per poder complir els meus objectius, vaig seguir una metodologia determinada. Primer de tot, vaig fer una recerca bibliogràfica (llibres, revistes, diaris...). Aquest pas em va servir per endinsar-me en el tema, per cercar informació i així poder resoldre alguna de les meves hipòtesis, i per trobar els centres especialitzats en deficients visuals. Un cop fet aquest pas, vaig decidir fer una visita al Centre de Recursos Educatius Deficients Visuals (CREDV), on em van ensenyar tot el material necessari per a nens amb ceguesa. Vaig poder documentar-me, fer fotografies i realitzar entrevistes a itinerants del CREDV.

I finalment, com que un apartat del meu treball es basa en el cas d’un alumne amb ceguesa, vaig anar a l’escola pública de Sant Hilari, on n’hi ha escolaritzat un. Vaig fer una entrevista a la tutora d’aquest alumne i vaig elaborar diversos vídeos de l’alumne treballant en les diferents àrees curriculars.

Realitzar aquest treball de recerca m’ha ajudat a veure que la inclusió d’un alumne amb ceguesa a l’escola ordinària és possible si tots plegats entenem que per davant de tot és un nen, que a vegades, per relacionar-se i aprendre necessita uns recursos diferents o específics, però que hi ha coses que les fa i les pensa de la mateixa manera que nosaltres.

En l’escola no existeixen dues persones idèntiques amb les mateixes capacitats, interessos, actituds, reptes... Cadascú té la seva pròpia manera de ser, el seu estil i ritme d’aprenentatge, la seva pauta i rapidesa de desenvolupament, motivació, interessos i curiositat davant el coneixement. Tots els alumnes reaccionen de diferent manera davant les situacions d’ensenyament-aprenentatge i necessiten diverses ajudes i estímuls per aprendre i desenvolupar-se com a persones.