Estudi de la percepció de l'espai en l'espècie Humana

Títol: Estudi de la percepció de l'espai en l'espècie Humana
Autor: Cristina Mas Gordoa
Centre: LA SALLE GIRONA
Premi: primer ex.a.
En aquest treball de recerca la Cristina es qüestiona l’impacte que tenen unes determinades variables en la percepció de l’espai geogràfic. En aquest procés treballa amb dues mostres ben diferenciades (USA i Catalunya) i a partir d’un treball estadístic molt curós. Es tracta d’un projecte amb una metodologia exquisida que parteix dels darrers estudis de geografia de la percepció i aporta un pas més en aquesta àrea del coneixement.