Fortianell: un recorregut per la seva història

Títol: Fortianell: un recorregut per la seva història
Autor: Gisela Espigulé Pons
Centre: INST.CASTELLÓ D'EMPÚRIES
Premi: segon ex.a.
L’objectiu general de la meva recerca es centra en recollir els diferents esdeveniments ocorreguts a la finca de Fortianell (terme municipal de Fortià) des de l’any 1849, quan s’hi va construir una granja-escola patrocinada per la Diputació de Girona, fins l’actualitat.
Aquest objectiu general es subdivideix en:
-Obtenir informació de les diferents etapes de la seva història amb els esdeveniments socials i culturals corresponents.
-Fer incidència especial en els períodes amb menys divulgacions escrites, indagant en les fonts orals.

Els resultats de la recerca són: un treball estructurat en quatre capítols ordenats per ordre cronològic des de l’any 1949 fins l’actualitat.
Cada capítol ha estat elaborat amb dades extretes d’arxius (Arxiu Institut Ramon Muntaner i Arxiu Rahola-Estrada), amb entrevistes a persones implicades amb la història de la finca (un total de quatre entrevistes enregistrades, dues de les quals han estat transcrites i afegides com a annex al treball) i amb una gran quantitat de lectures bibliogràfiques referents al tema, algunes de les quals de documents inèdits. El treball presenta un interès especial pel fet d’haver pogut treure a la llum dades i fets que fins ara es desconeixien, gràcies a les entrevistes realitzades i la recerca als arxius.

Puc dir que s’han assolit els objectius del treball, ja que he obtingut i recollit la informació més rellevant de cada etapa i he pogut fer especial incidència en els períodes amb menys divulgacions escrites. A més a més, he respòs a l’objectiu de tot treball de recerca, l’aprenentatge en el camp de la investigació: com fer recerca, com destriar la informació substancial de la supèrflua i com anar enfocant i aconseguint els objectius principals.