De la tradició a l'espectacle, evolució artística de l'Esbart Manresà

Títol: De la tradició a l'espectacle, evolució artística de l'Esbart Manresà
Autor: Francina Planas Piedra
Centre: INST.LLOBREGAT-SALLENT
Premi: primer ex.a.
Aquest treball és un reflex de l’evolució artística de l’Esbart Manresà al
llarg dels seus més de 100 anys de treball per a la conservació i l’espectacle de
les nostres danses. S’ha elaborat una llista, exhaustiva i inèdita, de tots els balls
que s’han fet al llarg del temps i se’n ha fet una classificació segons les seves
característiques per poder traçar les tendències de cada moment sota les diferents
direccions artístiques de l’entitat. Per ajudar a entendre aquesta transició, el treball
consta a més de l’evolució històrica i social. Com es pot veure al llarg del treball i a les conclusions el paper de la dansa ha variat al llarg dels anys passant d'un primer objectiu tradicional i representatiu fins a l'actual concepció d'espectacle.