De boca en boca, Històries i vivències dels altres catalans

Títol: De boca en boca, Històries i vivències dels altres catalans
Autor: Noemí Molina Latorre
Centre: INST.FREDERIC MARTÍ I CARRERAS
Premi: segon ex.a.
Com autora, vaig voler escollir fer un treball de història per conèixer més bé la meva pròpia història, la del meu poble i la de la meva família. A més a més, vaig voler enfocar-lo d'una manera diferent. En comptes de limitar-me a un estudi de dades, taules i fets rellevants, el meu propòsit fou donar nom a persones normals. Perquè al cap i a la fi, la història no tant sols la formen els personatges que estudiem a les classes de història, sinó la gent corrent com nosaltres i el seu dia a dia. Així doncs, i partint d'aquesta base, el meu treball consta d'una contextualització d'uns fets i tot seguit de les vivències en aquests fets i època d'una sèries de persones. Més concretament, la part de la història que he treballat ha sigut la immigració dels anys 50 i 60. Tractant-se de història, no parteixo d'una hipòtesi, però finalment vaig arribar a unes conclusions diferents als meus pensaments inicials, sobretot en referència al tractament dels immigrants per part dels autòctons i també en l'estudi sobre el coneixament sobre les pròpies arrels, que vaig realitzar a joves de la meva generació (1993). Així doncs, el meu treball és un enfoc diferent a l'estudi de la història que treballem a l'institut i un treball que m'ha permès com ja he dit, conèixer el que és el meu passat.