Skip to main content

Vida líquida i intel·ligència emocional, una possible parella de ball

Autor: Laia Santos Celda
Centre: INST.OLIVAR GRAN
L'objectiu del meu treball és defensar la hipòtesi que amb intel·ligència emocional es pot viure amb cert èxit individual i col·lectiu en el context d'una vida líquida, paradigma del món actual.

Els resultats incorporen la relació entre les competències de la intel·ligència emocional: consciència d'un mateix, motivació, autocontrol, empatia, capacitat de relació i competències ampliades amb els elements de la vida líquida: vulnerabilitat, angoixa, contingència, compulsió, fugacitat, dolor existencial, incertesa.

Conclusions:
- La vida líquida (incertesa, precarietat, fugacitat) posa en crisi alguns dels fonaments clàssics per a l'èxit (ex: coneixement personal).
- Goleman descriu 22 competències, aplicables a l'àmbit personal i social.
- Els Plans d'Estudis d'escoles i els Plans de Formació continuada haurien d'incorporar metodologies i continguts en el marc dels temps líquids actuals.