Bases de participació

Amb la intenció de promoure la incorporació dels estudiants de Batxillerat a la formació superior i amb el convenciment que aquesta formació ha de combinar adequadament docència i recerca, el campus UVic de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) la UVic convoca els vint-i-unens premis d’investigació amb les bases següents:

 

PREMIS I CATEGORIES

Premis generals

 • Premi Bon Preu als millors treballs en l'àmbit de les ciències socials i humanitats: geografia, economia, història, empresa, filosofia, mitologia, idiomes, traducció o educació. (3.500€)
 • Premi Eumo_dc als millors treballs en l'àmbit de les arts: literatura, teatre, música, cinema, escultura, pintura o arquitectura. (2.000€)
 • Premi Fundació Caixa d'Enginyers als millors treballs en l'àmbit de les ciències exactes i experimentals: tecnològiques, físiques, químiques, sostenibilitat, ciències aplicades i salut. (3.000€)

 

Premis específics

 • Premi Osona Contra el Càncer als millors treballs que tinguin per objecte d'estudi la prevenció, les causes, la incidència, el tractament, l'entorn del malalt o qualsevol altre element que faci referència al càncer. (5.000€)
 • Premi Institut Català de les Dones als millors treballs sobre la visualització de l'acció social de les dones i les aportacions de la seva experiència en diferents àmbits, sobre la defensa i el treball pels drets de les dones en la consecució de la igualtat d'oportunitats i sobre violència masclista. (1.000€)

Les persones guanyadores dels Premis UVic 2020 que desitgin cursar estudis al Campus UVic de la UVic-UCC a la UVic tindran el 40% de la matrícula del primer curs gratuïta.*
Els premis seran sempre diritgits a l'alumnat. En el cas que es premiï algun treball col·lectiu, el valor del premi es repartirà a parts iguals entre les persones de l'equip.
El jurat es reserva el dret de subdividir l'import si opta per premiar diversos treballs o concedir ex aequo. Els premis seran, com a mínim, de 200 euros per treball (subjectes a les retencions fiscals que pertoquin).

* Vàlid per a les titulacions oficials del campus UVic de la UVic-UCC (no inclou les titulacions del Campus UManresa, les dels centres adscrits, ni el grau en Medicina de la UVic-UCC) per cursar el curs acadèmic 2020-2021 sempre que l’estudiant compleixi els requisits i presenti la sol·licitud que trobarà a l'apartat de beques a la pestanya "Expedient acadèmic".

 

PARTICIPANTS

Premis Bon Preu, Eumo_dc, Fundació Caixa d'Enginyers

Hi pot participar tot l'alumnat escollit pels centres de Batxillerat de les comarques de l'Alt Camp, l'Alt Empordà, l'Alt Penedès, l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, l'Anoia, el Bages, el Baix Camp, el Baix Ebre, el Baix Empordà, el Baix Penedès, el Berguedà, la Cerdanya, la Conca de Barberà, el Garraf, les Garrigues, la Garrotxa, el Gironès, el Moianès, el Montsià, la Noguera, Osona, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Pla de l'Estany, el Pla d'Urgell, el Priorat, la Ribera d'Ebre, el Ripollès, la Segarra, el Segrià, la Selva, el Solsonès, la Terra Alta, l'Urgell, la Vall d'Aran, el Vallès Oriental i Andorra i les Illes Balears.I tots els centres membres de la Fundació Tr@ms.

 

Premi Institut Català de les Dones i Osona Contra el Càncer

Hi pot participar tot l'alumnat dels centres de secundària de Catalunya.

 

TERMINI

El termini per a l'enviament telemàtic del treball i per a l'enviament de la carta de la direcció del centre és el 30 d'abril del 2020.

La carta es pot enviar per correu postal certificat (c/ Sagrada Família, 7 08500. Att: Premis Recerca), o electrònicament a través del Registre Electrònic de la UVic, una carta signada i segellada per la direcció en la qual s’especifiqui el títol dels diferents treballs que es presenten

 

REQUISITS

 • Cada centre podrà presentar un únic treball als premis de la categoria general i un altre treball a cadascun dels premis específics. Cada treball pot optar a un únic premi.
 • Els treballs els presentarà un responsable o coordinador/a del centre de secundària, amb un màxim d'un treball als premis de la categoria general i un màxim d'un treball a cadascun dels premis específics. Cada treball pot optar a un sol premi.
 • Els treballs es presentaran de forma que no se'n pugui identificar la persona autora. Ni a la portada, ni al full d'agraïments, ni en cap punt del cos del treball no hi ha d'aparèixer el nom de l'autor/a, ni del tutor/a, ni del centre.
 • És obligatori presentar-los amb pseudònim.
 • L'enviament d'un treball de recerca implica l'autorització per a la seva inclusió permanent en un repositori de la UVic-UCC obert al públic per a finalitats de recerca, docència i estudi personal. La persona autora conservarà tots els drets sobre el seu treball.
 • Per més informació sobre el procés d'enviament dels treballs, requisits, drets d'autor i protecció de dades consulteu les bases completes.

 

Lliurament del treball