Bases de participació

El campus UVic de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) convoca els vint-i-tresens premis d’investigació amb les bases següents:
 

Bases completes

 

Premis generals

  • Premi Bon Preu als millors treballs en l'àmbit de les ciències socials i humanitats: geografia, economia, història, empresa, filosofia, mitologia, idiomes, traducció o educació. (3.500€)
  • Premi Eumo_dc als millors treballs en l'àmbit de les arts: literatura, teatre, música, cinema, escultura, pintura o arquitectura. (2.000€)
  • Premi Fundació Caixa d'Enginyers als millors treballs en l'àmbit de les ciències exactes i experimentals: tecnològiques, físiques, químiques, sostenibilitat, ciències aplicades i salut. (3.000€)

Premis específics

  • Premi Osona Contra el Càncer als millors treballs que tinguin per objecte d'estudi la prevenció, les causes, la incidència, el tractament, l'entorn del malalt o qualsevol altre element que faci referència al càncer. (5.000€)
  • Premi Institut Català de les Dones als millors treballs sobre la visualització de l'acció social de les dones i les aportacions de la seva experiència en diferents àmbits, sobre la defensa i el treball pels drets de les dones en la consecució de la igualtat d'oportunitats i sobre violència masclista. (1.000€)

 

Les persones guanyadores dels Premis UVic 2021 que desitgin cursar estudis al Campus UVic de la UVic-UCC a la UVic tindran el 40% de la matrícula del primer curs gratuïta.*

Els premis seran sempre diritgits a l'alumnat. En el cas que es premiï algun treball col·lectiu, el valor del premi es repartirà a parts iguals entre les persones de l'equip.

El jurat es reserva el dret de subdividir l'import si opta per premiar diversos treballs o concedir ex aequo. Els premis seran, com a mínim, de 200 euros per treball (subjectes a les retencions fiscals que pertoquin).

* Vàlid per a les titulacions oficials del campus UVic de la UVic-UCC (no inclou les titulacions del Campus UManresa, les dels centres adscrits, ni el grau en Medicina de la UVic-UCC) per cursar el curs acadèmic 2021-2022 sempre que l’estudiant compleixi els requisits i presenti la sol·licitud que trobarà a l'apartat de beques a la pestanya "Expedient acadèmic".

Premis Bon Preu, Eumo_dc, Fundació Caixa d'Enginyers

Hi pot participar tot l'alumnat escollit pels centres de Batxillerat de les comarques de l'Alt Camp, l'Alt Empordà, l'Alt Penedès, l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, l'Anoia, el Bages, el Baix Camp, el Baix Ebre, el Baix Empordà, el Baix Penedès, el Berguedà, la Cerdanya, la Conca de Barberà, el Garraf, les Garrigues, la Garrotxa, el Gironès, el Moianès, el Montsià, la Noguera, Osona, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Pla de l'Estany, el Pla d'Urgell, el Priorat, la Ribera d'Ebre, el Ripollès, la Segarra, el Segrià, la Selva, el Solsonès, la Terra Alta, l'Urgell, la Vall d'Aran, el Vallès Oriental i Andorra i les Illes Balears.I tots els centres membres de la Fundació Tr@ms.

Premi Institut Català de les Dones i Osona Contra el Càncer

Hi pot participar tot l'alumnat dels centres de secundària de Catalunya.

El termini per a l’enviament telemàtic del treball i per a l’enviament de la carta de la direcció del centre és el 09 d’abril de 2021.

El veredicte i l’acte de lliurament de premis tindran lloc en un acte públic al Campus UVic el dia 22 de juny de 2021.

  • Cada centre podrà presentar un únic treball als premis de la categoria general i un altre treball a cadascun dels premis específics. Cada treball pot optar a un únic Premi. 
  • Els treballs es presentaran de forma que no se’n pugui identificar la persona autora. Ni a la portada, ni al full d’agraïments, ni en cap punt del cos del treball no hi ha d’aparèixer el nom de l’ autor/a, ni del tutor/a, ni del centre. És obligatori presentar-los amb pseudònim. 
  • El treball s’ha d’enviar en format pdf o, si es tracta de més d’un fitxer, en format zip. La mida total dels fitxers no ha de passar de 100 MB. 
  • Al resum hi ha de constar l’objectiu, els resultats i les conclusions de la recerca. Aquest resum no pot ser superior a 900 caràcters. 
  • Un treball lliurat digitalment es podrà complementar amb una maqueta, màquina, prototip, instrument, CD, etc., enviat físicament, que es tornarà després del lliurament dels premis. Aquest material s’ha d’adreçar a l’Àrea de Màrqueting (Premis Recerca), juntament amb una còpia del comprovant imprès del treball...