La influència de les radiacions ionitzants sobre les cèl·lules

La influència de les radiacions ionitzants sobre les cèl·lules

Autor: Eva Vayreda Domingo
Centre: LES ALZINES
Premi: 1r Premi

Estudio els efectes de les radiacions ionitzants en cèl·lules i les aplicacions en medicina. El seu mal ús pot provocar leucèmia, càncer de pell, d’os, de pulmó o de la glàndula tiroides, i induir càncer de mama o de gl. salivals. S’utilitzen en dos camps: diagnòstic (radiografies, fluoroscòpies, TAC)i terapèutic (radioteràpia) buscant equilibri entre el dany en cèl·lules tumorals i el que suporta el teixit sa. Per demostrar-ho, es van irradiar plantes de soja, observant canvis a nivell micro i macroscòpic. Els resultat fou que les plantes irradiades van alterar el creixement. A nivell microscòpic, no es van observar canvis significatius. En l’àmbit de la medicina són sovint favorables, perquè si aquestes radiacions alteren les divisions de les cèl·lules de les plantes també ho faran, en les divisions cèl·lules cancerígenes, aturant la proliferació del tumor.