La banca...pot ser ètica?

Títol: La banca...pot ser ètica?
Autor: Mateo Aventín Valero
Centre: MARISTES MONTSERRAT
Premi: 1rPremi exaequo
Els objectius del projecte d’investigació són clars, consisteixen en determinar si en el sistema bancari actual hi ha la possibilitat de trobar entitats que actuïn per mitjà d’uns criteris ètics, és a dir, consisteix en la recerca de la ètica en un sistema bancari pervers, també però, en determinar si aquestes entitats són viables.
Les conclusions a les que he pogut arribar amb aquest treball són dues i molt clares (tot i que hi ha diverses conclusions més específiques), la primera: que un negoci bancari que tingui per objectiu el benefici social i mediambiental i que es regeixi per unes directrius ètiques és possible, i en segon lloc, però també en relació amb la primera, que la Banca Ètica ofereix una alternativa al sistema bancari establert i que no es tracta d’una utopia sinó d’una manera de fer finances consolidada a Europa i amb previsions de creixement a Espanya.