Teixir la història amb els fils dels records

Títol: Teixir la història amb els fils dels records
Autor: Núria Morda Ruiz
Centre: INST.FRANCESC X.LLUCH RAFECAS
Premi: 1rPremi exaequo
L’objectiu principal del meu treball era comprovar quina era la importància de les històries particulars per a la gran història dels llibres. Per a fer-ho, vaig voler basar-me en un grup femení de Vilanova i la Geltrú pel fet que es tracta d’un grup que, per ser dones, s’ha trobat especialment desmarcat de la història majúscula de la qual parlàvem abans. He pogut comprovar que el seu testimoni enriqueix i complementa la història dels llibres ja que, havent après només una petita part del que elles poden ensenyar, puc afirmar amb seguretat que la història que s’ensenya, comparant amb el que hi ha, és insuficient i poc humana, cosa que la fa distant. Si s’aposta per la història oral, s’acosta la història a les persones. Si a part de memoritzar, aprenem a comprendre, hi haurà més empatia que ens farà cooperar per un futur potser no millor però sí més fàcil d'afrontar.