Autoestima, detonant dels bons resultats

Autoestima, detonant dels bons resultats

Autor: Eva Àvila Cambra
Centre: INST.JULIO ANTONIO
Premi: 1r premi ex aeq

El motiu pel qual he escollit aquest tema és el grau de psicologia que vull cursar en acabar el batxillerat. L'objectiu del treball és intentar esbrinar si l'autoestima influeix en el rendiment dels alumnes a través d'una sèrie d'enquestes repartides en els dos centres de la població de Móra d'Ebre. Gràcies a l'estudi de les enquestes utilitzant el programa estadístic PSPP, puc afirmar que el meu objectiu és verídic, encara que hagi estat d'una forma indirecta: moltes de les preguntes de les enquestes m'han portat a la conclusió de poder afirmar que realment l'autoestima influeix en els resultats, així mateix puc dir que els alumnes del centre públic tenen una autoestima més baixa que els alumnes del centre concertat.
Finalment dir que no podem generalitzar els resultats obtinguts, ja que aquest treball és local i per tant les dades no les podem extrapolar.