ESTUDI DE DIFERENTS SISTEMES ELECTORALS. UNA PROPOSTA PER CATALUNYA

Títol: ESTUDI DE DIFERENTS SISTEMES ELECTORALS. UNA PROPOSTA PER CATALUNYA
Autor: JÚLIA FRANCÈS VIGATÀ
Centre: INST.TREMP
Premi: 1r premi ex aeq
El treball pretén fer una investigació de diversos sistemes electorals concretant cap a la reforma que s'està proposant a Catalunya i finalitzant amb una proposta pròpia. L'enfocament d'aquesta investigació ha anat a respondre els objectius marcats com: saber el funcionament de diversos sistemes, obtenir informació per fer una proposta pel sistema electoral català i també estudiar el coneixement de la gent del voltant sobre el sistema propi i d'altres aspectes més generals. Les conclusions d'aquests objectius són la complexitat dels sistemes i com poden arribar a afectar al resultat d'unes eleccions, el fet d'estudiar els propostes per Catalunya fa veure que tots els partits intenten beneficiar-se tan com poden proposant un sistema que els dóna més escons i finalment que la gent té poc coneixements pel que fa al sistema electoral propi, clau per al funcionament del seu propi estat.