La Batalla de Lleida

Títol: La Batalla de Lleida
Autor: Martí Esquirol Doménech
Centre: INST.SERRALLARGA
Premi: 1r premi ex aeq
El tema d'aquest treball és la Batalla de Lleida, que tingué lloc l’any 49 aC durant la Guerra Civil romana en època republicana. Durant aquesta guerra, Cèsar i Pompeu van enfrontar els romans en una guerra civil. El treball s’inscriu en l’àmbit de la recerca històrica i consisteix en l’estudi precís de la batalla. La recerca també ha consistit a situar diversos indrets on tingueren lloc el diferents enfrontaments o moviments tàctics de la batalla.
Després d’haver estudiat la batalla a fons a partir de dues fonts primàries com ho són els Comentarii de Cèsar i la versió poètica que ofereix Marc Anneu Lucà en l’obra Farsàlia, m’he topat amb diferents problemes a l’hora de treure’n l’entrellat, ja que és molt difícil, avui dia, situar la batalla sobre el mapa actual de Lleida a causa de la modificació de l’orografia, com també per la inexistència de restes arqueològiques de la batalla.