El Franquisme vist des dels ulls del segle XXI

Títol: El Franquisme vist des dels ulls del segle XXI
Autor: Angels LLurda Marí
Centre: INST.JOAN ORÓ-LLEIDA
Premi: 1r premi ex aeq
Aquest treball pretén contrastar el que va suposar el Franquisme amb la percepció que en tenen avui en dia dues generacions diferents. El marc teòric d’aquest treball consisteix en un anàlisi del que va ser la Segona República i la Guerra Civil com a antecedents del franquisme i una anàlisi detallada del període franquista en general i particularment en les terres de Lleida. L’estudi parteix de la hipòtesi que la percepció que es té actualment del franquisme varia entre la generació adulta i la jove i l’estudi es basa en una enquesta realitzada a cent quaranta-set persones. Tot i que les diferències de respostes i opinió entre els joves i els adults no són molt pronunciades, els resultats em van portar a corroborar la meva hipòtesi.