Estratègia etimològica en el màrqueting farmacèutic.

Títol: Estratègia etimològica en el màrqueting farmacèutic.
Autor: Alba Delgado Aguilar
Centre: INST.MONTSORIU
Premi: 1r premi ex aeq
Aquest treball proporciona un estudi etimològic del nom dels medicaments comercials o de marca més venuts a Espanya entre els anys 2006 i 2007 i les corresponents equivalències nacionals segons el principi actiu. L’objectiu és respondre quina etimologia predomina entre els medicaments de marca seleccionats i les seves equivalències. S’ha dut a terme mitjançant l’anàlisi de l’etimologia de cada medicament, agrupats per principi actiu, i comparant-los entre si. S’ha pogut comprovar que l’etimologia predominant és una paraula procedent del principi actiu amb una desinència de caire comercial, sense un sentit concret.