El càncer de mama hereditari

Títol: El càncer de mama hereditari
Autor: Laura Vidal Domènech
Centre: INST.PIUS FONT I QUER
Premi: 2n premi
Aquest treball té com a objectius: conèixer més profundament el càncer de mama, la seva classificació i els tractaments; més concretament el d’origen hereditari; saber com funciona la Unitat de Càncer Familiar i els laboratoris on es seqüencia l’ADN; conèixer les associacions d’ajuda mútua, principalment, la que tenim aquí Manresa i, amb els conei-xements adquirits tant amb la recerca com al servei d’oncologia de Sant Joan de Déu i la UHC Familiar, poder analitzar un cas real, crear un arbre, fer un estudi familiar i arribar a unes conclusions. A més, s’han pogut afegir punts importants com l’experiència viscuda i la comparació amb famílies, que han fet que poguéssim veure la importància d’aquest 5% dins els casos de càncer de mama. També fa que ens adonem del que queda per investigar en aquest camp, de la mateixa manera que en nous tractaments i factors que influeixen en la malaltia.