Veure en estèreo

Veure en estèreo

Autor: Juan Gómez Gómez
Centre: LESTONNAC - LLEIDA

L’objectiu d’aquest treball és explicar el sorgiment de la visió estereoscòpica o 3D, així com els problemes que poden sorgir al desenrotllar les diferents habilitats visuals durant els primers dotze anys de vida. També es desenvolupa el model de visió comportamental del qual es basa l’optometria. El treball s’acompanya d’una sèrie d’entrevistes i d’un diari personal.

En conclusió afirmem que la visió és un procés fonamental que depèn dels demés sistemes, tant físics com cognitius. Existeixen molts factors que poden causar que una habilitat visual no s’acabi d’integrar correctament. Es demostra que la teràpia visual impartida pels optometristes arriba a canviar vides i que només mitjançant la pràctica es pot arribar a modificar conductes arrelades en els primers anys de vida. En conseqüència podem afirmar que la teràpia visual és l’eina que educa la visió i que ens ensenya a veure.