Disseny i construcció d'un dron quadcopter

Disseny i construcció d'un dron quadcopter

Autor: Roger Mitjans Pujadó
Centre: ESCOLA PIA D'IGUALADA

Quan vaig començar a plantejar-me els objectius tenia molt clar que; per una banda em dotaria de coneixements sobre els drons, els seus usos, les aplicacions, les regulacions i normatives. Per altra banda, aprendria la base tecnològica de la construcció d’un dron, fent el disseny, construint-lo, programant-lo i finalment demostrant que pot desafiar els 9,8 N de la força gravitatòria terrestre, és a dir que pot volar.
Finalment he après tot el que hi ha al voltant del món dels drons, tant des d’un punt de vista teòric com pràctic. I especialment em sento molt orgullós perquè amb esforç i motivació he pogut crear un dron partint de zero, basant-me en tots els coneixements teòrics que he adquirit en la recerca de la primera part del treball.