Càncer hereditari

Títol: Càncer hereditari
Autor: Marta Moreno Shiels
Centre: MONTCLAR
Premi: 2n premi ex-aequo
El meu treball tracta sobre el càncer hereditari. La hipòtesis d'aquest treball és: el càncer hereditari és pot prevenir.
En aquest treball he explica les diferències entre el càncer espontani i el càncer hereditari, explicant aquests dos conceptes. I vaig decidir centrar-me en el síndrome de lynch i el càncer hereditari de mama. En els dos tipus de càncers hereditaris vaig realitzar el consell genètic, una eina per detectar, informar i prevenir el càncer hereditari. Aquest consell genètic és basa en realitzar un diagnòstic clínic, un diagnòstic genètic, un cribratge, la prevenció, el tractament, i per finalitzar la quimioprevenció.
De part pràctica vaig realitzar el diagnòstic clínic a 5 persones.
Com a resultats vaig obtenir que el síndrome de Lynch no es pot prevenir mentre que el càncer de mama i ovaris hereditari si.