Accessibilitat web: una porta oberta a tothom

Accessibilitat web: una porta oberta a tothom

Autor: Roger Cortada Lluelles
Centre: MARISTES MONTSERRAT

OBJECTIUS
• Demostrar la importància de respectar les pautes d’accessibilitat web establertes a nivell internacional.
• Palesar que no suposa cap esforç extraordinari cuidar les pautes d’accessibilitat; es tracta més d’un tema de sensibilitat social que no pas de dificultat tècnica.
La part pràctica ha permès concretar aquests objectius, per exemple la creació d’una pàgina web cent per cent accessible i l’estudi d’accessibilitat web dels centres educatius.
El treball ha permès constatar diversos aspectes rellevants del camp de l’accessibilitat web:
• No podem permetre que la tecnologia actual suposi una barrera per als usuaris.
• No tenim un problema legislatiu en el camp de l’accessibilitat. En tot cas, tenim un problema de respecte als usuaris.
• Les pautes d’accessibilitat web, des del punt de vista tècnic, es poden dur fàcilment a la pràctica.