Camins. Les persones sense llar a la ciutat de Lleida

Camins. Les persones sense llar a la ciutat de Lleida

Autor: Maria Alsinet Farré
Centre: INST.GUINDÀVOLS
Premi: 1r premi ex-aequo

El treball analitza la situació de les persones sense llar a la ciutat de Lleida. Els objectius proposats van ser quatre: 1- analitzar els conceptes de pobresa i d’inclusió social; 2- saber que s’entén per persones sense llar i/o sense sostre; 3- conèixer la seva situació a la ciutat de Lleida segons l’opinió dels professionals, voluntaris i protagonistes; 4- percebre quina és l’opinió de la població en general.
La metodologia ha estat mixta: estudi bibliogràfic; entrevistes semi dirigides a professionals, voluntaris i usuaris; i una enquesta adreçada a la ciutadania.
Les conclusions m'han permès fer-me una idea molt àmplia sobre les persones sense llar, les persones i entitats que els ajuden i els acompanyen i que nosaltres no sabem, i entendre que s'ha de treballar molt perquè aquestes persones es puguin inserir en la nostra societat en les millors condicions possibles.