Quan l'espectador esdevé necessari: la interactivitat en l'art i estructures narratives

Quan l'espectador esdevé necessari: la interactivitat en l'art i estructures narratives

Autor: Joana Bertran Gómez
Centre: INST.PUIG-REIG
Premi: 2n premi ex aequo

Aquest treball vol ser una introducció al món de l'art interactiu i alhora un intent d'aproximar el seu futur.
Els meus objectius han estat obtenir la informació necessària per a poder crear la meva pròpia peça d'art interactiu i analitzar què s'ha fet i s'està fent relacionat amb aquest tema per tal de respondre algunes preguntes sobre els possibles usos de la interactivitat per transmetre informació, el futur de l'art interactiu i els problemes que planteja.
A la part teòrica he fet una anàlisi de la interactivitat i les seves aplicacions a diferents tipus d'art però sobretot centrant-me en els vídeos interactius.
La part pràctica ha consistit en entrevistes a artistes i finalment la creació del meu propi vídeo interactiu.
Una de les conclusions més rellevants que he extret és que l'art interactiu seguirà evolucionant fins a consolidar-se com a art però sense substituir l'art tradicional.