BIOECONOMIA UN GRAN REPTE DE FUTUR: OBTENCIÓ DE PEPTONES PER A MEDIS DE CULTIU A PARTIR DE RESIDUS PROTEICS

BIOECONOMIA UN GRAN REPTE DE FUTUR: OBTENCIÓ DE PEPTONES PER A MEDIS DE CULTIU A PARTIR DE RESIDUS PROTEICS

Autor: Maria Rovira Palau
Centre: MATER SALVATORIS
Premi: 2n premi ex aequo

Vivim en un món on els recursos no són indefinits i malgrat això el sistema econòmic actual basat en, extreure, produir i llençar, tracta a la matèria primera com una font inesgotable de recursos on aquests es consumeixen més ràpidament del que es regeneren. Per tots aquests motius és necessari renovar el sistema econòmic actual a fi que es redueixin l'explotació de recursos i la producció de residus, a un sistema econòmic circular que es basi en l'aprofitament dels residus per a crear nous recursos però modificant els productes des del principi.
L'eina que s'utilitzarà per a implementar aquest sistema és la bioeconomia que ha sorgit com a resposta a la necessitat de trobar alternatives als combustibles fòssils, a l'esgotament dels recursos i a l'acumulació de residus. La idea es basa a augmentar la utilització de la biotecnologia i els biocombustibles per aconseguir l'equilibri entre els recursos biològics i les activitats econòmiques humanes. La bioeconomia és una eina interessantíssima que permet fer un món millor i més sostenible i a causa de la situació actual s'ha convertit en imprescindible.
Per tant, per tal de conèixer que és la bioeconomia en aquest treball he volgut respondre a les qüestions següents:
• Què és la bioeconomia i l'economia circular?
• Quins són els avantatges de la seva aplicació?
• Per quin motiu és necessari implementar aquests sistemes?
• Dur a terme un projecte experimental que serveix d'exemple per a una aplicació de la bioeconomia i en el qual es transformarà un residu animal en un producte amb interès comercial.
• Conèixer el treball al laboratori.
Aquest treball s'organitzarà en dues parts. Una part pròpiament teòrica o bibliogràfica que servirà per a donar a conèixer que és la bioeconomia, els seus beneficis, els sectors on actua, la necessitat de la seva implementació i donarà informació imprescindible per a la comprensió de la segona part. La segona part és un exemple experimental d'una aplicació de la bioecoenomia i consisteix a obtenir un producte funcional a partir d'un residu generat per una empresa, el qual està constituït per restes d'animals que no poden ser utilitzats ni per a l'alimentació humana ni per l'animal.
Aquest producte funcional són medis de cultiu preparats a partir de peptones, ja que aquestes són una excel·lent font natural d'aminoàcids, pèptids i proteïnes. Les peptones són una barreja de cadenes polipeptídiques i aminoàcids, soluble en aigua i formades a partir de la hidròlisi parcial de proteïnes.
Finalment, després de dur a terme aquest procediment experimental podem dir que l'objectiu ha estat complert amb satisfacció, ja que els medis de cultius elaborats amb les peptones extretes del residu han estat provats amb diferents fongs i comparats amb medis de cultiu comercials. I després d'analitzar detingudament els resultats hem observat que els fongs creixen en tots dos tipus de medis i inclús la majoria de fongs han crescut més ràpidament en els medis de cultiu elaborats emprant les peptones formades a partir del residu. Per tant, sí que podem dir que hem estat capaços d'obtenir un producte útil per a ser comercialitzat, per tant hem valoritzat un residu que no tenia gens d'interès per a l'empresa subministradora.
La investigació realitzada per dur a terme aquest treball m'ha obert els ulls a una de les qüestions més importants de l'actualitat, la conservació del nostre planeta. Tots hem escoltat en alguna ocasió a la televisió o hem llegit als diaris notícies sobre desastres mediambientals i sobre la dura situació en la qual es troba el nostre planeta però molt poca gent és conscient de la realitat, i és que arribarà un moment, en un futur no tan llunyà, que la terra no serà capaç de suportar el grau de destrucció que està provocant la sobreexplotació que els humans estem duent a terme sobre el nostre planeta. És clar, doncs, que la situació actual és insostenible, ja que estem extraient recursos a una velocitat més ràpida de la que aquests es regeneren.
Per evitar arribar a aquest punt és totalment necessari que implementem la bioeconomia, que no tan sols ens permetrà resoldre els problemes mediambientals que el sistema econòmic actual està produint en el nostre planeta sinó que també ens aportarà un enriquiment econòmic, tant a les empreses, les quals es beneficiaran reduint el nombre de processos d'extracció de recursos i de producció com a la població qui podrà comprar o llogar béns a preus més baixos.
Malgrat tots els projectes que s'estan duent a terme arreu del món per a impulsar la bioeconomia, aquest procés no serà fàcil, ja que és necessari la implicació de no tat sols els estats i les institucions les quals tenen un paper fonamental, ja que són les úniques capaces de crear lleis i normes que impulsin aquest projecte sinó que també és necessari que les empreses adoptin aquest nou sistema juntament amb la col·laboració de la societat qui ha de ser conscient de quina és la situació actual i actuar en conseqüència. Finalment, necessitem que es duguin a terme grans projectes d'investigació en universitats, organismes públics, centres tecnològics i empreses per a millorar els processos químics i biològics i obtenir bioproductes i bioenergia d'una manera més senzilla.