DE CIMS BORRASCOSOS A WUTHERING HEIGHTS

DE CIMS BORRASCOSOS A WUTHERING HEIGHTS

Autor: Berta Martín Ayala
Centre: LA SALLE GIRONA
Premi: 2n premi ex aequo

Moguda per la meva motivació pels idiomes i per la literatura, em va sorgir la idea de fer un treball que englobés els dos temes.
El treball té com a objectiu, en primer lloc, de contextualitzar la novel·la de Wuthering Heights i la seva autora, Emily Brontë. El següent objectiu, després d’haver escollit els fragments més representatius de l’obra, ha estat fer-ne la traducció a l’anglès.
El tercer objectiu ha estat tornar a fer la mateixa traducció, però, aquesta vegada, havent consultat i estudiat els diferents procediments de teoria de la traducció. Tot això m’ha permès fer la comparació de les dues traduccions i veure com ha quedat modificada la segona traducció respecte la primera.
Cal dir que també m’ha semblat interessant veure les coincidències i diferències de les meves dues traduccions amb la novel·la original. Així doncs, he elaborat un petit apartat en referència a això.
Finalment, he creat una adaptació (Graded Reader) de la novel·la en anglès destinada a lectors d’un nivell intermedi. El llibre inclou uns exercicis de comprensió i un glossari en tres idiomes (anglès, català i castellà).

Amb la realització d’aquest treball, crec haver aconseguit els objectius inicials que m’havia proposat; per una banda, l’anàlisi de la novel·la i les dues traduccions dels fragments escollits, i per altra banda, la iniciació en el món de la traducció.
En aquest projecte he comprovat, des de la meva pròpia experiència, que traduir és una tasca molt minuciosa i complexa, i no és tan fàcil com sembla.
Com veureu en el treball, un dels objectius ha estat fer una segona traducció millorada respecte la primera. Aquesta part ha estat la més dificultosa a causa de la falta de domini de la llengua anglesa; m’ha resultat complicat a vegades, trobar altres paraules o expressions diferents de les utilitzades a la primera traducció ja que per mi, d’entrada, aquelles ja eren les correctes.
Des del moment que vaig decidir fer aquest treball de recerca, l’adaptació va formar part del projecte. Ha estat un repte per mi, encabir en poques pàgines, una història tan complexa i amb tants personatges.
Per acabar, només em cal dir que tot i que he traduït només una petita part d’un llibre, l’experiència m’ha aportat molts coneixements sobre traducció i m’ha donat la oportunitat de posar-me dins la pell del traductor.