Pla de màrqueting de l'Alberg de Berga

Títol: Pla de màrqueting de l'Alberg de Berga
Autor: Oriol Segura Ambros
Centre: INST.PERE FONTDEVILA
Premi: 2n premi ex aequo
Els objectius del treball eren: endinsar-me en el món de l’empresa, i en concret el del màrqueting; i millorar la imatge pública de l’Alberg de Berga.
El primer objectiu l’he assolit ja que, a través de diversos recursos i la intensa recerca personal, he après a fer un pla de màrqueting complet i he pogut desenvolupar la meva vena més creativa a l’empresa.
L’altre objectiu era el de millorar la imatge pública de l’Alberg de Berga , ja que com que des de fa dos anys col•labora amb el programa social d’acollida de refugiats sirians de la Creu Roja, algunes famílies no el veien un alberg turístic. Gràcies a la creació d’una nova imatge corporativa, l’entrada en funcionament de la nova web i de les xarxes socials i la implementació de nous projectes, aquesta ha progressat d’una forma molt positiva.